en guzel şiirler

Urfalı Nâbi

Urfalı Nâbi
Urfalı Nâbi Hayatını okumaya başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin büyüsü, geçmiş ve şimdiki zamanın öncülerinin unutulmaz alıntılarında gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı istedik...

Boş konuşan insan çana benzer, içi boş olduğu için çok ses çıkartır.

Orhan Veli Kanık - Sözleri - 8
Orhan Veli Kanık

Urfalı Nâbi Tüm Hayatı

Urfalı Yûsuf Nabi


Asıl adı Yûsuf olmakla beraber daha çok Nâbî ismi ile tanındı.
Nâbi, Peygamberler ve Veliler şehri olarak bilinen Urfa' da doğdu ve sene 1712 yılında istanbul' da vefat etti kabri Üsküdar' daki Karacaahmet Kabristanı' na defnedildi.
Kabri, Sultan II. Mahmud ve Abdülhamid Han dönemlerinde tamir edildi.
Genellikle yirmi beş yaşına kadar olan hayatı hakkındaki bilgiler daha çok rivayetlere dayanmaktadır.

Bir rivayete göre, erginlik yaşlarında iken Yâkub Halife adında bir şeyhe intisap ederek tasavvufa yönelmiş, bir süre çobanlığını yaptığı bu şeyh onu İstanbul’ a gitmesi için teşvik etmiştir.

Bir başka rivayete göre ise Urfa’da arzuhalcilikle meşgulken mutasarrıfın dikkatini çekerek onun telkiniyle İstanbul’a gitmiştir.

Urfalı Nâbi

Urfalı Nâbi (  Urfa - Doğum 1642, İstanbul- Vefat 1712 ), Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü bir Türk halk şairidir. Asıl adı Yûsuf' dur ve Urfa şehrinde doğmuştur. Onun en bilinen eseri "Hüsn ü Aşk" adlı manzumedir. Bu eseri, aşk, tasavvuf ve insan ilişkileri gibi konuları işlemektedir.

Ürfalı Nabi, genellikle halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Eserlerinde sade bir dille insanların duygularını, aşkı, doğayı ve toplumsal meseleleri işlemiştir. Ayrıca tasavvufi temaları da işleyerek manevi derinlikler sunmuştur.

Halk arasında hikayeleri ve şiirleriyle popüler bir figür haline gelen Urfalı Nâbi'nin eserleri, geleneksel Türk halk kültürünün bir parçası olarak günümüzde de okunmaya devam edilmektedir.

 

#Hayati İNANÇ hocamıza çok teşekkür ederiz ki böyle şairlerimizi bizlere öğretti.

Urfalı Nâbi