en guzel şiirler

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim Hayatını okumaya başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin büyüsü, geçmiş ve şimdiki zamanın öncülerinin unutulmaz alıntılarında gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı istedik...

Aşk, aklın uyuduğu, kalbin uyandığı zamandır.

Urfalı Nâbi - Nabi Sözleri
Urfalı Nâbi

Yavuz Sultan Selim Tüm Hayatı

Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı ve 74. İslam Halifesi’dir. Babası Sultan II. Bayezid Han, annesi ise Gülbahar Hatundur. 10 Ekim 1470 tarihinde Amasya’da doğmuş ve 22 Eylül 1520 tarihinde Çorlu’da vefat etmiştir.

Yavuz Sultan Selim Han, tahta geçtiğinde Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 3 kat büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 1.702.000 km2’si Avrupa’da, 1.905.000 km2’si Asya’da ve 2.500.000 km2’si Afrika’da olmak üzere toplam 6.557.000 km2’ye çıkarmıştır. Padişahlığı döneminde Anadolu’da birlik sağlanmış, Mısır’da hüküm süren Memlûk Devleti’ne son verilmiştir. Ayrıca o devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve Baharat Yolu’nu da ele geçiren Osmanlılar, bu sayede doğu ticaret yollarını da tamamen kontrolü altına almıştır.

Yavuz Sultan Selim Han, doğuda ortaya çıkan Şii Safevî tehlikesine karşı mücadeleye girişti. İran’a yaptığı seferde Safevî hükümdarı Şah İsmail’i Çaldıran Muharebesi ile mağlup etti, ülkenin başkenti Tebriz’e kadar ilerledi ve “Yavuz” lakabıyla anılmaya başladı. Bundan sonra Memlûk Devleti’ne karşı harekete geçti. ‘‘Büyük Mısır Seferi’’ olarak bilinen seferde yapılan Mercidâbık, Gazze, Ridâniye ve Kahire Muharebeleri ile Memlûklar’ı yıkarak Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz’ı devletin topraklarına kattı. Bu seferler esnasında hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki, Sina Çölü’nü 13 günde geçti. Seferden sonra HZ Muhammed ( S.A.V ) Kutsal Emanetlerini İstanbul’a getirtti.
Bu eşyalar hala günümüzde Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Has Oda’nın Mukaddes Emanetler Dairesi’nde korunmakta ve sergilenmektedir.

Kutsal emanetler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Hırka-i Şerif (Hırka-i Saadet): Hz. Muhammed efendimizin hırkası
 • Sakal-ı Şerif (Lıhye-i Saadet): Hz. Muhammed efendimizin sakalı
 • Dendan-ı Saadet: Hz. Muhammed efendimizin Uhud Savaşı’nda kırılan dişi
 • Sancak-ı Şerif (Liva-i Saadet): Hz. Muhammed efendimizin sancağı
 • Mühr-i Saadet: Hz. Muhammed efendimizin mührü
 • Name-i Saadet: Hz. Muhammed efendimizin mektubu
 • Süyuf-u Mübareke: Hz. Muhammed efendimizin kılıcı
 • Kadem-i Şerif: Hz. Muhammed efendimizin ayak izi
 • Keman-ı Peygamberi: Hz. Muhammed efendimizin yayı
 • Naleyn-i Saadet: Hz. Muhammed efendimizin sandaleti
 • Kadeh-i Şerif: Hz. Muhammed efendimizin tası
 • Gubar-ı Şerif: Hz. Muhammed efendimizin kabir toprağı
 • Kâbe anahtarı ve kesesi
 • Hacerül Esved çerçevesi
 • Mîzab-ı Zer (Altınoluk)
 • Kâbe’nin eski kapısı
 • Gasl-i Nebevî suyu şişesi
 • Hz. İbrahim’in tenceresi
 • Hz. Yusuf’un sarığı
 • Hz. Davud’un kılıcı
 • Hz. Yahya’nın kol kemiği
 • Hz. Musa’nın asası
 • Hz. Fatıma’nın annemizin hırkası, seccadesi, sandığı

Yavuz Sultan Selim Han’ın yönetimi sadece fetihlerle değil, aynı zamanda idari reformlarla da doludur. Örneğin, dedesi Fatih Sultan Mehmed zamanında kullanılan Haliç Tersanesi’ni kapasite olarak arttırmıştır. Konya’da Mevlevi Tekkesi’ne su getirtmiştir. Medreselerin yanında, sosyal ve ticari alanda hizmet verecek birçok bina inşa ettirmiştir.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Han, 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadirli Âişe Hatun'dur. 1481 yılında babasının ölümünden sonra tahta çıktı.

Selim Han, döneminde birçok önemli olaya imza attı. 1516 yılında Mısır'ı fethederek Osmanlı topraklarını genişletti. 1517 yılında Safevi Devleti'ni yenerek İslam dünyasının halifeliğini aldı.

Selim Han, askeri ve siyasi dehası ile döneminin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. İslam dünyasının birliğini sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırmıştır.

Selim Han, 22 Eylül 1520 tarihinde Çorlu'da öldü. Mezarı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Camii'ndedir.

Selim Han'ın başlıca başarıları şunlardır:

Mısır'ı fethederek Osmanlı topraklarını genişletti.

Safevi Devleti'ni yenerek İslam dünyasının halifeliğini aldı.

İslam dünyasının birliğini sağladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırdı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu en zengin hala getiren padişahtır.

Selim Han, askeri ve siyasi dehası ile döneminin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. İslam dünyasının birliğini sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırmıştır.

Yavuz Sultan Selim