en guzel şiirler

Urfalı Nâbi - Değil Midir

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin gücü, insanların kalplerini fetheden ve dünyayı değiştiren güzellikte gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Boş konuşan insan çana benzer, içi boş olduğu için çok ses çıkartır.

Orhan Veli Kanık - Sözleri - 8
Orhan Veli Kanık

Değil Midir

Âdem esir-i dest-i meşiyyet değil midir
Âlem zebûn-ı pençe-i kudret değil midir

Bu perdenin derûnuna bak ızdırâbı ko
Her mihnetin verâsı meserret değil midir

Bezl-i hayât rah-i mahabbetde âşıka
Teklîf olunca cânına minnet değil midir

Yok gerçi sadme-i siteminden girîzimiz
Ammâ ki dest-i nâzına zahmet değil midir

Hep sen mi kâm-yâb olacaksın zemânede
Ey teng-çeşm kâr benevbet değil midir

Muhtâc-ı rızk-ı Hâlik iken serbeser cihân
Mahlûktan niyâz mezellet değil midir

Nâbî zebân-i nutkum eden hâme-i mecâz
Meşşâta-i arûs-ı hakîkat değil midir


Şiir Hakkında

şiirde, insanın kaderine, hayatın zorluklarına ve insanın ALLAH' a olan bağımlılığına değinilmektedir. şair, insanların hayatlarının ALLAH' ın iradesine bağlı olduğunu ve her zorluğun ardından mutlulukların geleceğini ifade eder.

Urfalı Nâbi

Urfalı Nâbi (  Urfa - Doğum 1642, İstanbul- Vefat 1712 ), Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü bir Türk halk şairidir. Asıl adı Yûsuf' dur ve Urfa şehrinde doğmuştur. Onun en bilinen eseri "Hüsn ü Aşk" adlı manzumedir. Bu eseri, aşk, tasavvuf ve insan ilişkileri gibi konuları işlemektedir.

Ürfalı Nabi, genellikle halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Eserlerinde sade bir dille insanların duygularını, aşkı, doğayı ve toplumsal meseleleri işlemiştir. Ayrıca tasavvufi temaları da işleyerek manevi derinlikler sunmuştur.

Halk arasında hikayeleri ve şiirleriyle popüler bir figür haline gelen Urfalı Nâbi'nin eserleri, geleneksel Türk halk kültürünün bir parçası olarak günümüzde de okunmaya devam edilmektedir.

 

#Hayati İNANÇ hocamıza çok teşekkür ederiz ki böyle şairlerimizi bizlere öğretti.

Urfalı Nâbi