en guzel şiirler

Urfalı Nâbi - Birer Birer

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin gücü, insanların kalplerini fetheden ve dünyayı değiştiren güzellikte gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Boş konuşan insan çana benzer, içi boş olduğu için çok ses çıkartır.

Orhan Veli Kanık - Sözleri - 8
Orhan Veli Kanık

Birer Birer

Cem oldu bezm-i sohbete yaran birer birer
Cem aldı dest-i işarete rindan birer birer

Ey erhev ol o rahgüzerden girizpay
Cem oldu kûh-i aşka pelengân birer birer

Oldu çegân yine katarat-i şerab-i rürh
Manend-i silk-i dane-i mercan birer birer

Darüşşifa-yi vusleti etti güşade yâr
Bimar-i hecre eyledi derman birer birer

Nabî hayal-i mahruhân doldu sineye
Gûya ki geldi mektebe huban birer birer


Şiir Hakkında

Aşkın gücünü ve etkisini anlattığını görürüz. Örneğin, “Cem oldu kûh-i aşka pelengân birer birer” dizesinde, şair aşkın gücünü ve etkisini anlatmaktadır. Ayrıca, “Darüşşifa-yi vusleti etti güşade yâr / Bimar-i hecre eyledi derman birer birer” dizelerinde, şair aşkın iyileştirici gücünden bahsetmektedir. Genel olarak, şiir aşkın gücü ve etkisi hakkında yazılmıştır.

Urfalı Nâbi

Urfalı Nâbi (  Urfa - Doğum 1642, İstanbul- Vefat 1712 ), Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü bir Türk halk şairidir. Asıl adı Yûsuf' dur ve Urfa şehrinde doğmuştur. Onun en bilinen eseri "Hüsn ü Aşk" adlı manzumedir. Bu eseri, aşk, tasavvuf ve insan ilişkileri gibi konuları işlemektedir.

Ürfalı Nabi, genellikle halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Eserlerinde sade bir dille insanların duygularını, aşkı, doğayı ve toplumsal meseleleri işlemiştir. Ayrıca tasavvufi temaları da işleyerek manevi derinlikler sunmuştur.

Halk arasında hikayeleri ve şiirleriyle popüler bir figür haline gelen Urfalı Nâbi'nin eserleri, geleneksel Türk halk kültürünün bir parçası olarak günümüzde de okunmaya devam edilmektedir.

 

#Hayati İNANÇ hocamıza çok teşekkür ederiz ki böyle şairlerimizi bizlere öğretti.

Urfalı Nâbi