en guzel şiirler

Yavuz Sultan Selim - Murabba ( Gözlerün Fitnede Ebrun ile Enbaz mı ki )

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin gücü, insanların kalplerini fetheden ve dünyayı değiştiren güzellikte gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Sende takdir olunmamış rızık eline geçmez. Sana ayrılmış olan da asla başkasına gitmez.

Urfalı Nâbi - Nabi Sözleri - 1
Urfalı Nâbi

Murabba ( Gözlerün Fitnede Ebrun ile Enbaz mı ki )

Gözlerün fitnede ebrûn ile enbâz mı ki
Dil asılmağa iver zülfüne canbâz mı ki
Bizi kahr eyledüğin lûtfuna âgâz mı ki
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dili sayd etmede âlem bilür üstâdlığun
K'ey sakun âleme yayılmaya bîdâdlığun
Bilmezem sırrı nedür bilmiş iken yâdlığun
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Dil nedür nesne mi var aşk odınâ yakmadığun
Aşk zencîrine gerden mi kodun takmadığun
Beni gördükde yüzin döndürüben bakmadığun
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki

Bu Selîmî kuluna cevri revân eyledügin
Bunca sıdkın reh-i aşkında yalan eyledügin
Yüzünî gösterüben sonra nihân eyledügin
Neyi ki şîve mi ki cevr mi ki nâz mı ki


Günümüz Türkçesi
 

Gözlerin fitne yaratıyor mu kaşlarınla birlikte

Dilini saçlarına asılmaya can atıyor mu

Bizi kahrettiğin lütfuna başlangıç mı

Ne, tavır mı, zulüm mü, naz mı

 

Dilini saydırma konusunda dünya ustalığını bilir

Ey sessizlik, dünyaya yayılma konusunda cömertliğin

Sırrının ne olduğunu bilmiyorum, halbuki hatırlamanı biliyorum

Ne, tavır mı, zulüm mü, naz mı

 

Dil nedir, aşk ateşine yakmadığın nesne mi var

Aşk zincirine boynunu takmadığın mı var

Beni gördüğünde yüzünü döndürüp bakmadığın mı var

Ne, tavır mı, zulüm mü, naz mı

 

Bu Selimi kuluna zulmü sürekli yaptığın
Bunca sadakatin aşk yolunda yalan olduğunu söylediğin

Yüzünü gösterip sonra sakladığın

Ne, tavır mı, zulüm mü, naz mı


Şiir Hakkında

Yavuz Sultan Selim aşkın insanı nasıl etkilediğini ve insanın aşka karşı nasıl güçsüz olduğunu ifade eder.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Han, 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadirli Âişe Hatun'dur. 1481 yılında babasının ölümünden sonra tahta çıktı.

Selim Han, döneminde birçok önemli olaya imza attı. 1516 yılında Mısır'ı fethederek Osmanlı topraklarını genişletti. 1517 yılında Safevi Devleti'ni yenerek İslam dünyasının halifeliğini aldı.

Selim Han, askeri ve siyasi dehası ile döneminin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. İslam dünyasının birliğini sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırmıştır.

Selim Han, 22 Eylül 1520 tarihinde Çorlu'da öldü. Mezarı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Camii'ndedir.

Selim Han'ın başlıca başarıları şunlardır:

Mısır'ı fethederek Osmanlı topraklarını genişletti.

Safevi Devleti'ni yenerek İslam dünyasının halifeliğini aldı.

İslam dünyasının birliğini sağladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırdı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu en zengin hala getiren padişahtır.

Selim Han, askeri ve siyasi dehası ile döneminin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. İslam dünyasının birliğini sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırmıştır.

Yavuz Sultan Selim