en guzel şiirler

Urfalı Nâbi - Eğerçi

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin gücü, insanların kalplerini fetheden ve dünyayı değiştiren güzellikte gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.

Orhan Veli Kanık - Sözleri - 4
Orhan Veli Kanık

Eğerçi

Eğerçi bîşek olur zevk-i vasl-i yâr leziz
Ve lîk bana gelür andan intizar leziz.

Dem-i visal girizan olursa yâr ne gam
Ne hoş meseldir olur tu'me-i şikâr leziz

Ulüvv-i rütbe bize itibarsızlıktır
Gelürse payeperstane itibar leziz

Şeb-i firakda. feryad telhdir yoksa
Olur mecalis-i vuslette ah ü zar leziz

Remidedillerin el gölgesiyle kani'dir
Müsafirane gelür saye-i çenar leziz

Benim mizacıma ma'cun-i sabr nâfi'dir
GeIürse gayre eğer cam-i hoşgüvar leziz

Nihadı pâk olan erbab-i tab'ın ey Nabî
Gelür mezakına eş'ar-i abdar leziz


Şiir Hakkında

Urfalı Nâbi tarafından yazılmıştır. Şiirde, şair aşkın zevkini ve acısını, sevgilinin beklenmesinin lezzetini, itibarın değerini, ayrılık gecesinde feryadın telh olduğunu, sabrın faydasızlığını ve temiz niyetli insanların şiirlerinin lezzetini anlatmaktadır. Şair, aşkın zevkini ve acısını dile getirirken, sevgilinin beklenmesinin lezzetini de vurgulamaktadır. Ayrıca, itibarın değerini ve ayrılık gecesinde feryadın telh olduğunu belirtmektedir. Sabrın faydasızlığına da değinen şair, temiz niyetli insanların şiirlerinin lezzetini de vurgulamaktadır. Bu şiirde şair, aşkın güzelliklerini ve zorluklarını dile getirmekte ve insanların duygularına tercüman olmaktadır.

Urfalı Nâbi

Urfalı Nâbi (  Urfa - Doğum 1642, İstanbul- Vefat 1712 ), Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü bir Türk halk şairidir. Asıl adı Yûsuf' dur ve Urfa şehrinde doğmuştur. Onun en bilinen eseri "Hüsn ü Aşk" adlı manzumedir. Bu eseri, aşk, tasavvuf ve insan ilişkileri gibi konuları işlemektedir.

Ürfalı Nabi, genellikle halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Eserlerinde sade bir dille insanların duygularını, aşkı, doğayı ve toplumsal meseleleri işlemiştir. Ayrıca tasavvufi temaları da işleyerek manevi derinlikler sunmuştur.

Halk arasında hikayeleri ve şiirleriyle popüler bir figür haline gelen Urfalı Nâbi'nin eserleri, geleneksel Türk halk kültürünün bir parçası olarak günümüzde de okunmaya devam edilmektedir.

 

#Hayati İNANÇ hocamıza çok teşekkür ederiz ki böyle şairlerimizi bizlere öğretti.

Urfalı Nâbi