en guzel şiirler

Orhan Veli Kanık - Altın Dişlim

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin büyüsü, geçmiş ve şimdiki zamanın öncülerinin unutulmaz alıntılarında gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Öyle bir zamanda gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın.

Orhan Veli Kanık - Sözleri - 4
Orhan Veli Kanık

Altın Dişlim

Gel benim canımın içi, gel yanıma
İpek çoraplar alayım sana
Taksilere bindireyim
Çalgılara götüreyim seni
Gel
Gel benim altın dişlim
Sürmelim, ondüle saçlım, yosmam
Mantar topuklum, bopsitilim, gel


Şiir Hakkında

Orhan Veli Kanık’ın ‘Altın Dişlim’ adlı şiiri, şairin sevgilisine olan aşkını ve ona olan özlemini anlatır. Şiirin ana teması, aşk ve özlemdir.

Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. 1914 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1950 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte Garip akımının kurucusu olarak bilinir. Bu akım, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlamış ve sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşımıştır.

Orhan Veli, geleneksel şiir ölçülerini reddetmiş ve yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır. Şairin şiirlerinde sıklıkla işlediği temalar arasında aşk, yalnızlık, ölüm, doğa ve insan ilişkileri yer alır. Orhan Veli’nin şiirleri, günümüzde de büyük ilgi görmekte ve Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında sayılmaktadır.

Orhan Veli Kanık