en guzel şiirler

3. Murad - Osmanlı Padişahı - Sen ol sultân-ı âlemsin

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin dokunuşu, kalplerde açan çiçekler gibi duyguları renklendirir ve ilham verir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Sende takdir olunmamış rızık eline geçmez. Sana ayrılmış olan da asla başkasına gitmez.

Urfalı Nâbi - Nabi Sözleri - 1
Urfalı Nâbi

Sen ol sultân-ı âlemsin

Mekân senden tolu yâ Rab velâkin bî-mekânsın sen 
Vücûdunla zaman memlû velâkin bî-zamânsın sen

Sen ol sultân-ı âlemsin tolar na’mân ile âlem 
Cihânı var iden sensin velâkin bî-cihânsın sen

Senündür kuvvet ü satvet senündür izzet u nusret
Ayânsın cümleye şâha velâkin bî-ayânsın sen

Aceb kudret durur bu hâl aceb hikmet durur bu kâr
Beyân eyler seni eşya velâkin bî-beyânsın sen

Murâdî bil bu deryanın kenarın bulmadı kimse
Nazar ederse sana bil ki bahr-ı bî-girânsın sen

 

Günümüz Türkçesi
 

Yâ Rabbî! Mekân senden dolu ama sen mekândan münezzehsin.
Zaman senin varlığınla dolu ama sen zamandan da münezzehsin.

Sen ol âlemin sultanısın, âlem senin ihsânınla dolu.
Cihanı var eden sensin, fakat sen cihandan münezzehsin.

Kuvvet ve güç, izzet ve nusret senindir.
Sultanım, sen her ne kadar gizliysen de yine herkese âşikârsın.

Bu iş garip bir hikmet, bu durum şaşılacak bir kudrettir ki,
her şey seni ortaya çıkarır, fakat sen kelimelerle ifade edilemezsin.

Ey Murad, bu denizin kenarına kimsenin erişemediğini bil.
Sana bakarsa bil ki, sen uçsuz bucaksız bir denizsin.


Şiir Hakkında

III. murad' ın tasavvufi şiiri: ALLAH' ın sonsuzluğu ve birliğini anlatıyor

3. Murad - Osmanlı Padişahı

Sultan III. Murad

Sultan III. Murad, Osmanlı İmparatorluğu'nun 12. padişahı ve 91. İslam halifesi olarak bilinir. 4 Temmuz 1546'da Manisa'da doğmuştur. Babası II. Selim, annesi ise Nurbanu Sultan'dır. III. Murad, 1574 yılında tahta çıkmış ve 1595 yılına kadar ülkeyi yönetmiştir.

Sultan III. Murad, hem otoriter bir padişah hem de usta bir Divan şairi olarak bilinir. Kaleme aldığı binlerce beyit günümüz Türkçesine çevrilmiştir. En otoriter padişahlardan biri olan III. Murad, Osmanlı Devletinin doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmasını sağlamıştır. Fethettiği diğer yerler arasında Şirvan, Yanıkkale ve Tiflis bulunmaktadır.

Şiir ve diğer sanat türleriyle ilgilenen kişilere yardım eden III. Murad, birçok okul, medrese ve ilim merkezi açtırmıştır. Ayrıca, padişahlığı döneminde birçok savaş ve önemli olay yaşanmıştır.

3. Murad - Osmanlı Padişahı