en guzel şiirler

Yavuz Sultan Selim - Ayrı Düştüm

Şiire başlamadan hemen önce...
“ Sözlerin gücü, insanların kalplerini fetheden ve dünyayı değiştiren güzellikte gizlidir. ”
Diye düşünüp aşadaki satırları sizlerle paylaşmayı düşündük...

Farz et ki rüzgardım, esip geçtim hayatından.

Orhan Veli Kanık - Sözleri - 7
Orhan Veli Kanık

Ayrı Düştüm

Bülbül gibi gülistan bostandan ayrı düştüm

İstemem altın kafes vatandan ayrı düştüm

Ey gam öldürme beni bu hicran gecesinde

Zira bir güneş yüzlü handandan ayrı düştüm

Gönül feryad ediyor karanlık gecelerde
Gamlıyam bir mah cemal sultandan ayrı düştüm

Hicran ile ne hale geldiğimi soranlar
Sormayın ahvalimi ben candan ayrı düştüm

Selim’ i kınayanlar bilmez ıstırabımı
Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm


Şiir Hakkında

Vatanından ve sevdiklerinden ayrılmanın acısını anlatır. Kendini gül bahçesinden ayrılmış bir bülbüle benzetir ve vatandan uzakta olsa bile altın bir kafeste hapsolmak istemez. Bu ayrılık gecesinde gamın onu öldürmemesini ister çünkü güneş yüzlü bir sevgiliden ayrılmıştır. Şiir, evinden ve sevdiklerinden uzakta olmanın getirdiği derin özlem ve üzüntüyü ifade eder.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Han, 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadirli Âişe Hatun'dur. 1481 yılında babasının ölümünden sonra tahta çıktı.

Selim Han, döneminde birçok önemli olaya imza attı. 1516 yılında Mısır'ı fethederek Osmanlı topraklarını genişletti. 1517 yılında Safevi Devleti'ni yenerek İslam dünyasının halifeliğini aldı.

Selim Han, askeri ve siyasi dehası ile döneminin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. İslam dünyasının birliğini sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırmıştır.

Selim Han, 22 Eylül 1520 tarihinde Çorlu'da öldü. Mezarı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Camii'ndedir.

Selim Han'ın başlıca başarıları şunlardır:

Mısır'ı fethederek Osmanlı topraklarını genişletti.

Safevi Devleti'ni yenerek İslam dünyasının halifeliğini aldı.

İslam dünyasının birliğini sağladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırdı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu en zengin hala getiren padişahtır.

Selim Han, askeri ve siyasi dehası ile döneminin en önemli hükümdarlarından biri olarak kabul edilir. İslam dünyasının birliğini sağlamış ve Osmanlı İmparatorluğu'nu en güçlü dönemine ulaştırmıştır.

Yavuz Sultan Selim